Kneza Milosa

Category
HVAC
About This Project

Lokacija:
Beograd

Godina:
2019

Radovi:
Hidrotehničke, termotehničke i sprinkler instalacije

Površina:
44.500m2