WEST 65 STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS FAZA II

Category
HVAC
About This Project

Lokacija:
Beograd

Godina:
2020

Radovi:
HVAC instalacije i instalacije za gašenje požara

Površina:
53.400m2